• Jednostavno i praktično

    Laka zamjena postojećih prekidača i utičnica.

  • Važna napomena!!!

    Ugradnja sa UGAŠENIM napajanjem, za montažu kontaktirajte električara!!!

  • Naša misija

    Ispunjenje vaše vizije modernog doma.

Shema spajanja za Prekidač

Shema spajanja za Izmjenični prekidač

Shema spajanja za Dvostruki (serijski) prekidač

Shema spajanja za Dvostruki (serijski) izmjenični prekidač

Shema spajanja za Prekidač za rolete/zavjese

Shema spajanja za Prekidač pulsni (zvono)

Shema spajanja za Baznu jedinicu WiFi prekidača

Shema spajanja za Križnu rasvjetu

Shema spajanja Adaptera za svijetlo (primjer 1)

Shema spajanja Adaptera za svijetlo (primjer 2)

Shema spajanja za EU utičnicu

Shema spajanja za Francusku (hotelsku) utičnicu

Shema spajanja za Termostat

Apliciranje zaštitnog poklopca IP44 za utičnice/module

Toggle Content goes here

Video "sinkronizacije za Izmjenični prekidač"

Video "Sinkronizacije za Križnu rasvjetu"

Video "Sinkronizacija prekidača sa daljinskim upravljačem"

Video "Brisanje sinkronizacije"

Video "Postavljanje tematske rasvjete"

Video "Demonstracija potenciometra/dimmera"

Video "Demonstracija prekidača za rolete"

Video "Sinkronizacija potenciometra sa daljinskim upravljačem"

Livolo Sense d.o.o. - Interaktivni prekidači